Primitive lejrpladser på Bornholm
Strandmarken lejrplads
Bornholms Regionskommune har sammen med Skov & naturstyrelsen indrettet et antal primitive lejrpladser hvor overnatning må finde sted for 3-4 telte en nat i tidsrummet 18:00-10:00. Læs om de enkelte pladser i venstre menu.

Hent et kort med de samlede placeringer i PDF-format her.
Bemærk, at der indgår kystnære private lejrpladser med alle de faciliteter der forefindes her. Bemærk også, at shelterpladsen ved Arnager ligger et par hundrede meter fra egnet landgangssted. Pladsen befinder sig midt oppe på skrænten.