NexFuglereservat

Roning ved Nexø Vildtreservat
Der er adgang forbudt for alle bådtyper i området markeret med gult.
Forbudet gælder hele året – uanset om der står en markeringsbøje eller ej - den skulle stå 275 meter fra kysten.
Hvis markeringsbøjen ikke står der, skal man, hvis man kommer nordfra, ro stik syd fra Sdr. Hammer bådehavns
indsejling indtil man kommer ud for Lange Skanse, hvorefter man kan gå stik vest ind til kysten.

Har man ikke kompas ombord, skal man sigte mod det yderste af Snogebæk havn.
Kommer man fra syd skal man fra Lange Skanse gå 275 m ud fra kysten, hvorefter man kan gå stik
nord til Sdr. Hammer bådehavn.